Algemene voorwaarden


Afspraak

De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Tot 24 uur vooraf kan u een afspraak annuleren. Bij annulatie minder dan 24 uur vooraf of indien u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

U komt op tijd voor uw afspraak. Dit betekent dat u minstens 5 minuten voor uw afspraak aanwezig bent.

De tandarts beperkt uw wachttijd tot een absoluut minimum. Als behandelingen uitlopen worden deze indien mogelijk ingekort of volgende patiënten verwittigd zodat niemand lang hoeft te wachten.

Honoraria

Een goede kwaliteitsvolle behandeling vraagt de nodige tijd en kwaliteitsvolle producten. Enerzijds dekken de RIZIV-conventietarieven al, maar minder de kosten van materialen en complexiteit van de moderne behandelingsmethoden. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz.

De tandarts is gedeconventioneerd.

Alle honoraria zijn onmiddellijk te betalen ( we geven de voorkeur aan betaling met kaart)

Rechten en plichten

De mondelinge behandelingstoestemming (art 8 § I Wet op de patiëntenrechten) is de algemene regel. Weigering of het intrekken van een behandelingstoestemming wordt genoteerd in het patiëntendossier.

Iedere verstoring van de goede werking van de praktijk door onaangepast gedrag van de patiënt zal onmiddellijk aan de patiënt worden medegedeeld. Tijdverlies door onaangepast gedrag wordt in rekening gebracht.

U heeft als patiënt een medewerkingsverplichting. Dit houdt onder meer in: correcte en volledige informatieverstrekking, zoals bijvoorbeeld over uw medische toestand, het naleven van de afspraken en instructies van de tandarts, het respecteren van financiële regelingen,…

De patiënt heeft geen vrije beschikking over de resultaten van het verzorgingscontract, met inbegrip van de medische hulpmiddelen, die niet volledig betaald zijn.

Pogingen tot fraude onder meer in de ziekteverzekering, bij ziekteattesten, identiteitsfraude, enz. verbreken onmiddellijk het verzorgingscontract met de tandarts.

Tot slot

De tandarts werkt graag in een propere mond. Poets dus uw tanden grondig voor uw bezoek. Wees zo vrij een tandenborstel en tandpasta te vragen indien u niet in staat was uw tanden vooraf te poetsen.

Implantologie

Wanneer een of meerdere elementen verloren zijn gegaan, kunnen we gebruik maken van implantaten. Een innovatieve techniek die veel potentieel heeft binnen de tandheelkunde is L-PRF. Hierbij verbetert het genezingsproces en herstel van het kaakbot. Ook een sinuslift en immediaat plaatsen van het implantaat behoren tot onze expertise.

  • Dentipelt Slider 1
  • Dentipelt Slider 2
  • Dentipelt Slider 3
  • Dentipelt Slider 4
  • Dentipelt Slider 5