Implantologie


Wanneer een of meerdere elementen verloren zijn gegaan, kunnen we gebruik maken van implantaten

Uw gebit kan deels zijn functie verliezen door het verlies of beschadiging van een tand of een kies. Om uw gebit weer zo goed mogelijk te laten functioneren en om geen klachten meer te ervaren kan een implantaat geplaatst worden.

Een implantaat is een titanium schroefje dat als kunstwortel in de kaak wordt geplaatst. Hierop wordt vervolgens een op maat gemaakte kroon, brug of gebitsprothese geplaatst, als permanente vervanging van één of meerdere ontbrekende tanden of kiezen. Het implantaat zit stevig vast en functioneert hetzelfde als uw andere tanden en kiezen.

Deze behandelingen zijn duurzame oplossingen die zowel functioneel als esthetisch de natuurlijke tanden zo goed mogelijk benaderen.

PRF ( leucocyte-platelet Rich Fibrin)

Een innovatieve techniek die veel potentie heeft in de tandheelkunde is L-PRF. Hierbij wordt in diverse situaties eigen bloed afgenomen in eenvoudige buisjes bij de patient waarbij op 100% natuurlijke wijze het genezingsproces en herstel van het kaakbot verbetert. Dankzij verdere ontwikkeling in de tandheelkunde hebben we een biologisch hulpmiddel om patienten met meer zekerheid en succes te behandelen

Sinuslift

Soms liggen de sinussen zo laag dat er geen implantaat in de bovenkaak geplaatst kan worden. Dan er een sinuslift in de bovenkaak nodig is. Een sinuslift is simpel gezegd een kaakholte verhogen.

Terugbetaling door de mutualiteit

Voor patienten vanaf 70 jaar is er onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling door de mutualiteit voor een prothese in de onderkaak op twee implantaten.

Waar kunnen implantaten voor gebruikt worden?

Implantaten kunnen in zeer veel situaties worden toegepast. Hieronder een aantal veel voorkomende situaties:

Enkeltandsvervanging:

Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst waarna op het implantaat een kroon kan worden geschroefd . Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen.

Een brug op implantaten:

In dit geval ontbreken meerdere gebitselementen. Hierbij worden twee implantaten geplaatst, waarover heen een brug wordt geplaatst.

Verankering voor klikgebit (overkappingsprothese):

Een kunstgebit dat vastklikt op implantaten wordt een klikgebit of overkappingsprothese genoemd. In de (onder)kaak worden over het algemeen twee of vier implantaten geplaatst. Op deze implantaten kunnen drukknopjes of een staafhuls constructie geplaatst worden.

Een klikgebit zit stevig vast, maar kan ook worden uitgenomen.

Controle

Voorkomen is beter dan genezen. Het krijgen en behouden van een gezond gebit bestaat uit het goed verzorgen van uw mondhygiëne, maar ook het constateren van problemen in een vroeg stadium is erg belangrijk. Juist daarom is het belangrijk om ieder half jaar op controle te komen.

Lees meer

Orthodontie

Een mooie glimlach waar u trots op bent! Orthodontie is de specialisatie die zich bezighoudt met de optimalisatie van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels. Waar vroeger vooral kinderen een beugel droegen, zien we tegenwoordig ook steeds meer volwassenen.

Lees meer

Implantologie

Wanneer een of meerdere elementen verloren zijn gegaan, kunnen we gebruik maken van implantaten. Een innovatieve techniek die veel potentieel heeft binnen de tandheelkunde is L-PRF. Hierbij verbetert het genezingsproces en herstel van het kaakbot. Ook een sinuslift en immediaat plaatsen van het implantaat behoren tot onze expertise.

  • Dentipelt Slider 1
  • Dentipelt Slider 2
  • Dentipelt Slider 3
  • Dentipelt Slider 4
  • Dentipelt Slider 5